tank.jpg

Na de Eerste Wereldoorlog en diens verschrikkingen, waaronder het wijd verbreide gebruik van gifgas kon Nederland zich daarna ook niet afzijdig houden, over hoe daarmee in de toekomst om te gaan en zich er op voor te bereiden. Het debat en de emoties liepen destijds hoog op. Dit alles is te lezen in de online webtekst van Norbert-Jan Nuij: Nederland en de dreiging van chemische oorlogvoering 1918-1939.