artillerie.jpg

Na meer dan twee volle decennia als voortreffelijk bestuurslid te hebben gediend voor de vereniging is Wil Zaagman thans erelid geworden van onze vereniging.

Terwijl hij nog aan het sjouwen was met enkele koffie-gamellen voor de bijeenzijnde leden op de ALV, stelde namens de rest van het bestuur de voorzitter Rolf de Winter het erelidmaatschap voor aan de vergadering. Deze stemde daar van harte mee in. Binnenkort ontvangt Wil Zaagman de bijbehorende oorkonde.