medailles.jpg

Op de Algemene Leden Vergadering gehouden vandaag te Amersfoort is op voorstel van het bestuur van de vereniging en met algemene instemming van de aanwezige leden besloten om de afdelingen voor diverse Interessegebieden en de er aan verbonden Correspondentschappen direct op te heffen. In plaats daarvan zal met de invoering van een vernieuwde website uiterlijk eind dit jaar, een alternatief geboden gaan worden in de vorm van een online forum toegankelijk voor alle leden van Mars et Historia. Dit forum biedt een modernere wijze van kennis- en informatie uitwisseling voor alle leden.