vaandels.jpg

De in totaal bijna 450 forten, schansen, linies en vestingstadjes gelegen in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen, vormen tezamen aan weerzijde van de huidige Belgisch-Nederlandse grens (op een oppervlakte van 80 bij 40 kilometer) wellicht wel een nog interesantere verzameling van verdedigingslinies, dan of naast de veelal beter bekende Nieuwe Hollandse Waterlinie of de Stelling van Amsterdam.

Luchtfoto van de vesting Hulst, Zeelands best bewaarde vestingstad – Foto: Ludo Goossens, © West-Vlaanderen

In 2006 en 2007 werd reeds begonnen met de restauratie van de vele objecten die samen de Staat-Spaanse Linies vormden en werden aangelegd in de 16e eeuw (met latere uitbreidingen). In 2009 werd het project ‘Forten en Linies in Grensbreed Perspectief’ met ondersteuning van de Europese Unie verder goedgekeurd, om in 2013 te worden afgerond. Dit is een werkelijk prachtig militair-cultureel erfgoed project geweest! Lees hierover kort op de website Historiek via de volgende weblink: De Staats-Spaanse Linies, monumenten van conflict en cultuur.

Bij de afsluiting van dit grensoverschrijdende restauratie project kwam begin 2013 ook nog een enorm interessant boek uit van de auteur Jan J.B. Kuipers, getiteld: De Staats-Spaanse Linies: monumenten van conflict en cultuur. Voor meer informatie bekijk de volgende weblink: boek Staats-Spaanse linies.

Uiteraard is een bezoek aan de website van de linies ook aan te bevelen: website Staats-Spaanse linies. En vergeet niet dat op 27 september a.s. het Fortendag is in België!