f16.jpg

Vorig jaar berichtten wij hier nog in een nieuwsbericht van 1 november over de veiling van een bijzondere guidon van het Koninkrijk Holland, welke inmiddels is aangeschaft door het Nationaal Militair Museum te Soesterberg.

Ons lid dhr. Wink had daar een kleine edoch belangrijke rol in, door medewerkers daar op opmerkzaam te maken. Nu heeft hij wederom een bijzondere ontdekking gedaan via zijn uitgebreide netwerk binnen de Napoleontische verzamelaarswereld voor uniformen en vaandels, namelijk het bestaan van een vaandel voor een linie regiment infanterie. Om precies te zijn het 2e Regiment Infanterie.

Het hieronder afgebeelde vaandel is zeer waarschijnlijk een ontwerp geweest van nà mei 1807, wanneer men heraldisch rekening houdt met o.a. de richting van het hoofd van de adelaar. Of dit vaandel ook daadwerkelijk ooit doorgang heeft gevonden en is uitgereikt aan het regiment, is thans nog niet te bepalen. Daarvoor is het onderzoek nog maar net van start gegaan. Wat wel zeker is, is dat het vaandel zich in 1960 in Frankrijk in een privé collectie bevond en dat momenteel de huidige verblijfplaats onduidelijk is. Niettemin betreft het hier een veelbelovende ontdekking.