f16.jpg

Recentelijk kwam bij een veiling een bijzondere contemporaine kaart naar boven van troepenverplaatsingen eind maart 1815 door oostelijk Brabant en Limburg. De historicus Joost Welten schreef er een interessant artikel over in het tijdschrift Thuis in Brabant, welke online gelezen kan worden: Op weg naar Waterloo.

Hollandse troepen trekken door de vestingstad Dendermonde; door Petrus Groenia, ca. 1820 (Collectie Rijksmuseum Amsterdam)