kareldoorman.jpg

Het Verzetsmuseum te Amsterdam opent 26 november a.s. een nieuwe tentoonstelling, waarin aandacht wordt besteed naar de onbekendheid van de strijd aan weerszijden eind veertiger jaren in de koloniale oorlog om het Nederlands-Indië, c.q. de onafhankelijke staat van Indonesië. Het extreme geweld wederzijds zal daarbij ook onderdeel zijn van de tentoonstelling en de vragen welke deze stelt. Lees kort hierover meer op de website Historiek, via de volgende webpagina:  Koloniale oorlog in Indonesië.