tank.jpg

Op 3 oktober vind de jaarlijkse algemene leden vergadering plaats van Mars et Historia. Net als vorig jaar zal deze plaatsvinden op de Prins Bernhardkazerne te Amersfoort, tijdens de jaarlijkse Vriendendag van het Cavaleriemuseum. De vereniging is zeer verheugt om hierbij aan te kunnen sluiten en zo van een groter programma aan activiteiten deel te kunnen zijn! Zie voor meer informatie over de ALV onze webpagina Activiteiten.