vaandels.jpg

Op 29 & 30 augustus a.s. wordt de Slag bij Noordhorn uit de Tachtig Jarige Oorlog opnieuw opgevoerd in een tweedaags groots evenement. Deze veldslag uit 1581 droeg mede bij tot de bevrijding van Groningen en de Ommelanden van de Spaanse troepen. Wie meer informatie wil inwinnen en/of het evenement bezoeken neemt een kijkje op de website Schansenkrijg.

Op 5 & 6 september a.s. vindt een 15e Middeleeuws evenement plaats in Ter Apel, waarbij o.a. op beide dagen een kleine veldslag is te aanschouwen. Ook hier kan men voor meer informatie de volgende website bezoeken van de gemeente Westerwolde.