vliegtuigen.jpg

De Nederlandse publicist dhr. Wienand Drenth heeft inmiddels al drie titels uitgegeven in zijn serie A survey of British overseas territories and their garrisons, 1650 - 1714. Dit onderzoek is zeker ook van belang voor de vele raakvlakken die deze koloniale periode heeft met de Nederlandse geschiedenis. Neem daarom eens een kijkje op diens website Drenth Publishing.