medailles.jpg

Met onze innige deelname aan zijn familie delen we mee dat ons lid dhr. Henny Meijer onlangs op 9 april op 72 jarige leeftijd is overleden. Dhr. Meijer was actief op velerlei vlakken en toonde een grote (militair-) historische belangstelling tijdens zijn leven. Eén van zijn grootste passies betrof die van medailles en onderscheidingen, waarvoor hij voor onze vereniging Mars et Historia jarenlang het correspondentschap deelde. Velen binnen onze vereniging zullen hem node missen als vriend. Rust zacht.