medailles.jpg

Tachtig jaar geleden op 27 februari 1942 speelde zich de zeeslag af tussen een Geallieerd eskader van schepen waaronder die van Nederland, tegen een Japanse invasiemacht.

Hoe keken de Britten destijds aan tegen deze zeeslag, in relatie tot hun eigen nederlagen op zee en land in Zuidoost-Azië?

Hierover schreef recent de historicus dhr. Dullemond in het Marinelblad (Nr. 1 2022) in een artikel, getiteld 'Together with the stout hearted Dutch': de Koninklijke Marine in het Britse publieke debat tijdens de Javazee-campagne.