medailles.jpg

Na het verlies van de Slag in de Javazee konden de Japanse troepen zich ontschepen in de Indische archipel. In het oosten van Java werden zij onder andere tegemoet getreden door een Mariniersbataljon en ontwikkelde zich hevige en chaotische gevechten in het binnenland.

Over dit onderwerp schreef dhr. Lohnstein recentelijk een bijzonder interessant artikel in het Marineblad (Nr. 1, 2022), getiteld Mariniers en schepelingen in gevecht: het Marinebataljon op Oost-Java in 1942.