f16.jpg

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd een organisatie opgezet voor burgers om zich vrijwillig naast hun vaste baan in te zetten voor de ordehandhaving en versterking van de krijgsmacht. Dit resulteerde in 1914 tot de Vrijwillige Landstorm. Tot in 1918 bleef het een relatief kleine organisatie, maar gedurende het Interbellum groeide het aantal vrijwilligers tot zo'n 90.000 man (en vrouw!). Naast het oefenen in algemene infanterietaken, ontstonden er ook speciale afdelingen voor een motordienst, luchtafweer en luchtverkenning. In 1939 met de algemene mobilisatie kwamen ook grote delen van de Vrijwillige Landstorm onder de wapenen, die ook in de meidagen van 1940 hebben meegevochten.

Voor een algeheel overzicht met veel detailverhalen, foto- en videomateriaal, etc. kan men terecht op de website Het bijzondere verhaal van de Vrijwillige Landstorm.