kraagemblemen.jpg

Het beleg van Haarlem (1572-1573) door de Spaanse troepen is een van de eerste grote strijdperken in de vroege periode van de Tachtigjarige Oorlog. Alhoewel de stad uiteindelijk valt na een belegering van acht maanden, ziet de historicus dhr. Swart deze vorm van oorlogsvoering door de opstandige Oranjegezinde partij als juist een opzettelijk voorbeeld van het uitputten van de vijand op onder andere logistiek gebied, een enorme druk op het moreel en hoge financiële lasten voor de Spaanse schatkist. De inname van Haarlem was aldus een Pyrrusoverwinning.

Lees hiervoor Swart's artikel in het Haerlem Jaarboek 2016, getiteld Bij Haarlem begon de victorie: een interpretatie van de rol en het belang van het beleg van Haarlem (1572-1573) in de Nederlandse Opstand(Tip: draai de pdf-tekst 90 graden om te lezen.)