vliegtuigen.jpg

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog ontwikkelde de Republiek zich tot één van de grootste leveranciers van niet alleen wapens, maar ook van harnassen voor onder andere de zware cavalerie.

Over dit weinig onderzochte onderwerp schreef dhr. Punt in 2019 een uitgebreid artikel in het jaarboek Arma van het Nationaal Militair Museum, getiteld Made in Holland: harnasproductie in de Noodelijke Nederlanden, 1600-1675.

Replica van het ruiterharnas van prins Maurits (vervaardigd door de firma Gotscha)