tank.jpg

Het nieuwste nummer van ons kwartaalblad Mars et Historia ligt binnenkort weer op de deurmat bij de leden, met maar liefst vijf artikelen!

  • Een Trooping the colour voor Wilhelmina en haar Pruisische huzaren - Jacques A.C. Bartels
  • Prinsen van Hessen in het Staatse leger: een militaire familieonderneming - Ir. J.M.M. Busio
  • ‘Hispania Victoria’. Militaire ongehoorzaamheid aan de Catherijnepoort van Utrecht in 1574 - drs. Eveline van der Pool
  • De benoeming van Karel Doorman tot schout-bij-nacht en eskadercommandant. Hoe was dat mogelijk? - drs. R. Enthoven en dr. P.C. Boer
  • De aanschaf van de Fokker C.X voor de Luchtvaartafdeeling, deel 2 - dr. Dirk Starink