kareldoorman.jpg

Op 10 mei 1940 lag soldaat Jan Kramer van het 10e Regiment Infanterie met zijn sectie bij Buursteeg, net iets zuidoostelijker van het Fort aan de Buursteeg, toen de oorlog uitbrak. Tijdens de mobilisatie maakte hij vele tekeningen, waaronder die van het zicht vanuit zijn stelling over het land waarover ook de Duitsers zouden oprukken. Die tekening is tegenwoordig in het bezoekerscentrum van het fort te zien.

Ook hield hij een dagboek bij, wat te lezen is op de website van Oud Scherpenheuvel via de volgende weblink BERICHT UIT DE VOORPOSTEN 1-II-10 R.I. 2e Sectie MEI 1940.