vaandels.jpg

Tijdens de mobilisatie in 1939 wordt Andries van der Windt als voormalig dienstplichtige opgeroepen om de gelederen te versterken. Hij wordt ingedeeld in het 1e Bataljon van het 24e Regiment Infanterie, de reserve van het Regiment Garde Jagers. Als sergeant zal hij uiteindelijk de meidagen van 1940 meemaken. Eerst in reserve en uiteindelijk vanaf 12 mei wordt het bataljon ter versterking van open gevallen plaatsen direct op de Grebbeberg ingezet. Daar sneuvelt sergeant Van der Windt de volgende dag op 13 mei...

Over het leven voor de oorlog als getrouwd man en vader, en vervolgens de mobilisatieperiode en de strijd in 1940 heeft een familielid, dhr. Kees van der Windt, het hele verhaal van Andries zo nauwkeurig mogelijk en waardig gereconstrueerd. Neem kennis van een man die voor de vrijheid viel, via de website Adries van der Windt - Den Vaderlant Ghetrouwe Blyf Ick Tot in den Doedt.