vliegtuigen.jpg

De Engelse hertog John Churchill, hertog van Marlborough, behaalde op 11 juli 1708 een bijna eclatante overwinning op het Franse leger onder het bevel van maarschalk Vendôme. Beide legers waren eigenlijk puur door toeval op elkaar gestoten, en het was de inval van de duisternis dat de Fransen niet door de vrijwel complete omsingeling vernietigd werden en konden ontsnappen.

Wat betekende de Slag bij Oudenaarde voor het vervolg van de Spaanse Successieoorlog (1701-1713)? Hoe keek men er later in de literatuur naar, hoe ontvouwde de veldslag zichzelf waar ook grote krijgscontingenten van Hollanders aan deelnamen, hoe werkte de overwinning zelf door tijdens de oorlog?

Over dit alles schreef de Belgische historicus Frederik Dhondt een artikel in 2007 in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Oudenaarde, getiteld De Spaanse Successieoorlog en de slag bij Oudenaarde (11 juli 1708).

Herdenkingsmunt Slag bij Oudenaarde, Philipp Heinrich Müller, 1708 (© Rijksmuseum, Amsterdam; objectnummer NG-VG-1-1966)