f16.jpg

De overgang van de handelsrelatie tussen de VOC en de Javaanse hoven naar een strakkere Nederlandse heerschappij over het eiland Java, als begin van de koloniale overheersing, leidde tot sociale onrust onder de eilandbevolking. In 1825 brak een oorlog uit, die vijf jaar lang zou woeden. Oorzaken voor de sociale onrust kunnen al terug gevonden worden in het beleid van Daendels en de Brit Raffles aan het begin van de 19e eeuw, zoals de Britse historicus Peter B. Carey als argumenten aanvoert.

In 1976 schreef Carey een artikel over dit onderwerp in het blad English Historical Review, getiteld The origins of the Java War (1825-30).

De onderwerping van Diponegoro, geschilderd door Raden Saleh