tank.jpg

Met het tot stand komen van het Invalidenhuis te Leiden in 1817 kwam er een plek voor behoeftige ex-militairen uit de napoleontische oorlogen, welke veelal uit de landmacht afkomstig waren. Minder bekend is dat ook gewond personeel uit de marine er een plaats verkreeg.

Dit alles valt te lezen in een artikel van dhr. Meeter in een artikel uit 1977 verschenen in het tijdschrift Mededelingen van de Nederlandse vereniging voor Zeegeschiedenis, getiteld Het militair Invalidenhuis te Leiden.