tank.jpg

Als de grote veldslagen om Verdun en bij de Somme nog woeden in Noord-Frankrijk beseft het opperbevel van het Nederlandse leger dat het hoog tijd is om het gemobiliseerde eigen leger te testen, inclusief de meest moderne middelen die zijn opgekomen tijdens de eerste jaren van de Eerste Wereldoorlog. Legermanoeuvres waren net als in elk land voor 1914 elk jaar al aan de orde, en zo ook tijdens de mobilisatie sinds 1914. Nu was het echter hard nodig om te zien of de Vesting Holland succesvol verdedigd kon worden tegen een invasie van één van de oorlogvoerende partijen.

Op de achtergrond speelde continu de neutraliteit, de dreiging van de zand- en grindkwestie waarover we laatst berichtten, en ook de Duitse plannen om in 1916 eventueel Zeeland binnen te vallen, waardoor de kustverdediging ook de nodige aandacht moest krijgen. Vandaar dat in september 1916 grote legermanoeuvres werden georganiseerd, welke beschreven worden door de militair-historicus dhr. Klinkert in een artikel uit 2007, getiteld 'Om den oorlogstoestand zooveel mogelijk na te bootsen...' De grote legermanoeuvres van 1916 in Noord-Brabant.