tank.jpg

In de strijd tegen Duitsland werd het de Geallieerden al snel duidelijk om de grondtroepen te voorzien van een sterke ondersteuning van gevechtsvliegtuigen die snel van nabij kon ingrijpen. Zeker na het mislukken van Operatie Market Garden eind september 1944. Overal in bevrijd gebied werden in geschikte terreinen tijdelijke vliegvelden aangelegd, waarvan het bestaan tegenwoordig al weer vrijwel is verdwenen, laat staan dat er nog restanten terug zijn te vinden. 

Toch is er nog informatie beschikbaar online over o.a. de Airstrip B82 bij Grave op de website Bommeltjes. En dhr. Been heeft een prachtige uitgebreide website opgezet over een vliegveld bij Malden, dichtbij Nijmegen getiteld Airstrip B91. Het verdwenen vliegveld "Kluis bij Nijmegen". Beide websites geven informatie over de vliegvelden zelf, maar ook over de militaire operaties en de eenheden die er tijdelijk gevestigd waren in de oorlog.