kraagemblemen.jpg

Halverwege de 13e eeuw bleken er vele krijgers uit de Friese gebieden, van wat we nu betitelen als de huidige provincie en ook Noord-Holland, Groningen en de Duitse kustgebieden langs de Noordzee, gehoor te geven aan de oproep om deel te nemen aan de bevrijding van het Heilige Land en de stad Jeruzalem. Wat daarbij opvalt is dat vele van deze Friezen geen edele of ridderlijke achtergrond hadden. Bovendien bleken de onderling oorlogszuchtige Friezen ook nog eens goed in te zetten voor het doel van de kruistochten.

Hierover schreef de historicus dhr. Mol uitvoerig in het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis uit 2001, getiteld Friese krijgers en de kruistochten.