infanterie.jpg

Al kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verschenen er Duitse luchtschepen over het zuiden van Nederland die op weg waren naar Frankrijk. Later gedurende de oorlog werd ook meermaals, ondanks herhaalde protesten van Nederland, het luchtruim geschonden door Zeppelins die onderweg waren naar Engeland om daar steden te bombarderen. In andere gevallen kwamen ze vaak door pech en andere zaken van die missies terug over delen van het neutrale land, zoals bij Ameland waar in 1916 soldaten de L19 succesvol beschoten (lees hierover in een eerder bericht op deze website). Meer dan het beschieten met geweren van soldaten of het inzetten van kanonnen (voor luchtafweer) kon Nederland er niet tegenover zetten. De beschikbare vliegtuigen waren nog niet afdoende bewapend en verder kon men de Zeppelins alleen volgen door het radioverkeer uit te peilen.

Op zijn website heeft dhr. Landewers twee bijzonder gedetailleerde artikelen geschreven in 2010 over deze luchtruimschendingen, die zeer de moeite waard zijn om te lezen.