vaandels.jpg

Terwijl het vliegtuig rond 1910 zich zodanig ontwikkelde dat er binnen het Nederlandse leger serieus naar gekeken werd om dit nieuwe fenomeen op te nemen, was de keuze echter nog niet meteen duidelijk. Luchtschepen hadden namelijk ook een enorm potentieel in diezelfde periode, voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Over het verkennen van de mogelijkheden van het luchtschip schreef dhr. Arno Landewers een boeiend artikel op zijn website Luchtvaart(historie) en ruimtevaart. Het artikel waar we hiernaar verwijzen is getiteld De eerste vluchten per luchtschip boven Nederland.