kareldoorman.jpg

De Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie Mars et Historia zet zich actief in voor de verspreiding en uitwisseling van kennis over de militaire geschiedenis, in het bijzonder die van Nederland en de (voormalige) overzeese gebieden. Mars et Historia richt zich vanuit militair-historisch perspectief op alle militaire takken van het (Nederlandse) krijgsbedrijf door de eeuwen heen, dus landmacht, zeemacht en luchtmacht. 

De vereniging Mars et Historia publiceert een kwartaalblad, waar in elke aflevering nieuw en bijzonder onderzoek wordt gepubliceerd over militaire historie van diverse onderwerpen, die de leden zal interesseren.

De website van de vereniging biedt alle leden allerlei ontwikkelingen en nieuwswaardigheden aan, op het gebied van de (Nederlandse) militaire geschiedenis.

Mars et Historia biedt voor alle leden speciale aandacht aan bepaalde historische periodes, zoals o.a. de Napoleontische oorlogen, beide wereldoorlogen, of de koloniale krijgsgeschiedenis en de daarop volgende dekolonisatie. 

Verder organiseert de vereniging elk jaar een bescheiden aantal activiteiten rondom militair-historische thema's.