tank.jpg

Verloor graaf Willem IV nu in de slag bij Warns in 1345 van de Friezen door een opeenstapeling van tactische fouten, of was het juist zijn inbeslagname van enkele Friese kloosters in Waterland en Westfriesland? Deze zette blijkbaar zoveel kwaad bloed bij de tot dan onderling vechtende Friezen, dat de regio's Westergo en Oostergo toch tijdelijk hun onderlinge verschillen opzij konden zetten en een verenigd Fries front tegen Willem's Hollanders konden presenteren.

Deze vraag onderzoekt de historicus dhr. Mol in een bijdrage aan het boek Negen eeuwen Friesland-Holland: geschiedenis van een haat-liefdeverhouding uit 1997, getiteld Graaf Willem IV, de Hollands-Friese oorlog van 1344/1345 en de Friese kloosters.