infanterie.jpg

Eind 19e eeuw kampte de Nederlandse krijgsmacht met een tekort in de toestroom van voldoende officieren. In een poging dit positief om te buigen werd er voor jongens in de leeftijd van 15 tot 17 jaar een kadettenopleiding opgezet, welke zich in Alkmaar zou vestigen in 1893. Met deze vorm van middelbaar militair onderwijs werd gehoopt de toestroom naar de officiersopleiding aan de KMA te vergroten.

Over deze kadettenopleiding, de totstandkoming en het dagelijkse welk en wee schreef de historicus mevr. Van de Wetering het artikel De Cadettenschool, een militaire middelbare school in Nederland, 1893 -1924.

Wie ook meer wil lezen over de opleiding van officieren aan de Koninklijke Militaire Academie in de 19e eeuw, kan hier terecht voor een studie in onze rubriek Recent Onderzoek.