medailles.jpg

De napoleontische oorlogen bleven niet alleen beperkt tot Europa. Aan de andere kant van de wereld zou de commercieel rijke Indische archipel ook onderdeel worden van wat uiteindelijk een globale strijd zou worden. In het bijzonder kwam het eiland Java naar voren in de strijd voor controle over de centrale distributie van marktgoederen, in een periode dat de VOC failliet gaat en het bestuur overgenomen wordt door de Bataafse republiek. Volgende wisselingen van de macht vanwege de strijd in Europa, doen van 1808 tot 1811 onder Daendels, en daarna de Britse bezetting onder Raffles van 1811 tot 1816 de Javaanse binnenlandse bestuursstructuur volledig teniet. Wanneer Java en andere eilanden weer na 1816 terugkomen onder Nederlands gezag, is daarmee het begin gecreëerd van een koloniaal rijk.

Deze analyse wordt gegeven door de in Burma geboren Britse historicus Peter Carey in een bijdrage aan het boek The Age of Revolutions in Global Context, c. 1760-1840 uit 2010, getiteld Age of Revolutions-Revolutionary Europe and the Destruction of Java's Old Order, 1808-1830.

De boschbrand, door Raden Saleh