tank.jpg

Dat er geen liefde bestond tussen de Friezen en Romeinen blijkt wel uit het feit dat de laatsten vlakbij Velsen in de slag bij Budehenna terug werden geworpen naar de Rijn als noordelijke grens van hun rijk. Niettemin waren er ook uitgebreide contacten onderling en bood het Romeinse leger kansen op roem en rijkdom voor Friezen.

Lees meer over hoe dan ook vele Friezen juist dienst namen in de legioenen en vooral naar Brittannië gestuurd werden, waar van hun aanwezigheid in vele steden en langs de Muur van Hadrianus nog vele sporen zijn terug te vinden. Dit alles is online te lezen op het blog Frisia Coast Trail in een artikel Frisian mercenaries in the Roman army.