vliegtuigen.jpg

Zoals we al eerder vermelden hier op de website heeft dhr. Tjepkema een opinie-artikel geschreven in ons recente Nr. 3 van het kwartaalblad Mars et Historia, over het huidige onderzoek over de periode 1945 - 1949 toen Nederlandse strijdkrachten zich in de kolonie Nederlands-Indië inzetten voor het behoud hiervan. Zijn opinie-artikel welke is gepubliceerd in ons meest recente nummer van Mars et Historia, gaat in op een aantal zaken zoals ingenomen door het officiële onderzoek dat wordt uitgevoerd door het NIOD, KILTV en het NIMH. Dat er hierover geen eenduidige mening bestaat is duidelijk, laat staan dat sommige organisaties zich niet vertegenwoordigd voelen bij het onderzoek.

Zoals altijd op de website van Mars et Historia hebben we diverse studies de aandacht gegeven in onze rubriek Recent Onderzoek, over deze periode van de Indonesische onafhankelijkheidstrijd gedurende de jaren 1945-1949, en dus ook het Nederlandse perspectief. Het is dus zeker interessant om de diverse meningen hier weer te geven.

Diverse mensen die reageren namens veteranenorganisaties of op eigen titel nemen nu hun stellingen in. Online presenteert bijvoorbeeld dhr. Kruize (kol. b.d.) een bijdrage getiteld Meerjarenonderzoek Nederlands-Indië, 1945-1950: en hoe de geschiedenis dreigt te worden gekleurd. En wanneer vermeend excessief geweld juist in een bepaalde militaire actie nader begrepen moet worden kan dit gelezen worden in een brijdrage van dhrn. Somers en Tjepkema, getiteld De affaire Pesing: richtte een ovw-bataljon een bloedbad aan?

Er is echter ook een andere kant om naar deze dekolonisatieperiode te kijken.

Waar echter al een schaduw vooruit wordt geworpen met de verwachting dat veteranen beschuldigd zullen worden aan deelname aan een foute oorlog, probeerden de huidige onderzoekers deels ook al licht te werpen op hun tussentijdse vorderingen in het historische onderzoek. Ook dat is nog niet aan de orde gekomen en verdient dus aandacht. Het online beschikbare tijdschrift Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (Low Countries Historical Review) van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap heeft in haar recente nummer daar aan de ruimte gegeven voor verschillende artikelen, te lezen in Issue 2 - Jaargang 2020.  In  dat nummer aandacht voor excessief geweld, technisch geweld, vergelijkingen met andere dekolonisatie oorlogen, en meer.