vliegtuigen.jpg

Om de landmacht van voldoende professionele onderofficieren te voorzien, werden halverwege de 19e eeuw als diverse initiatieven ontplooid. Na 1945 werd dit verder gecentraliseerd allereerst in de OOS, oftewel Onderofficiersschool, die uiteindelijk werd omgevormd om het aanzien te verhogen naast de officiersopleiding aan de de KMA, in de Koninklijke Militaire School.

In 1991 schreef dhr. Bevaart in de Militaire Spectator een overzichtsartikel, getiteld Vijftig jaar Koninklijke Militaire School.

Met het bezoek aan de historische collectie in het vooruitschiet in november, presenteren we hier deze informatie alvast.