mldvliegtuig.jpg

Het 3e nummer voor 2020 van ons kwartaalblad Mars et Historia is naar de persen gegaan, en valt binnen een week bij alle leden op de deurmat. Naast artikelen met aspecten over de militaire geschiedenis van Nederland, zoals iedereen gewend is, ditmaal ook een polemische bijdrage over het nog lopende historische onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Verder uiteraard een uitgebreide recensie, plus een overzicht van recent verschenen publicaties.

  • Het verlies van Kaap de Goede Hoop in 1806 – door Kees Schulten 
  • Het Tehuis voor Militairen te ’s-Gravenhage. Een kwart eeuw protestantse evangelisatie onder de Haagse miliciens (1867-1893) – door C. Houtman
  • Kanttekeningen bij het Meerjarenonderzoek dekolonisatie – door drs. Anne C. Tjepkema 
  • Boekbespreking – De lijfarts van de koning. Het avontuurlijke leven van Franz Joseph Harbaur, 1776-1824