tank.jpg

Na de verovering rond 1600 van delen van wat we nu kennen als Zeeuws-Vlaanderen, bleef Spanje nog in bezit van de oostelijke gebieden hier rondom Hulst. Om dit gebied te beschermen en ook de belangrijke Spaanse vestingstad Antwerpen, werd door de Spanjaarden besloten een strategisch gelegen fort te bouwen op de monding van de rivier de Schelde richting de Westerschelde. Zo kon het land als zowel de vaart richting de Noordzee beschermd blijven. Desondanks zou juist het fort samen met de omgeving van Hulst alsnog in handen vallen van het Staatse leger tijdens de Tachtigjarige Oorlog, en vanaf die periode tot ver in de 18e eeuw dienen als een slot op de vrije handel vanuit Antwerpen.

Op de website van dhr. Han Leune is zijn in 2016 verschenen studie te raadplegen (of ook via de uitgeverij Gigaboekshop aan te schaffen), getiteld Het fort Sint Anna in de polder van Namen.