tank.jpg

Het atoomwapen deed zijn intrede in Nederland in 1953, toen de krijgsmacht allereerst bekend raakte met atoomgranaten voor de artillerie, en later met korte afstand raketten zoals de Honest John. Bij een eventuele Russische aanval op NAVO grondgebied zouden deze wapens op tactisch niveau ingezet worden. Wat hield dat precies in, en wat zou de inzet betekenen van atoomwapens voor de eigen troepen en de burgerbevolking? 

Over dit alles schreef dhr. Sanders recentelijk in 2020 een artikel voor de Militaire Spectator, getiteld Tactische kernwapens in de Nederlandse landmacht 1953 - 1968: vuursteun of afschrikking?

Vergeet ook niet terug te kijken naar ons eerdere webartikel Oorlog op de Noord-Duitse laagvlakten!