kraagemblemen.jpg

Ook op het platteland werden eind 18e eeuw pogingen ondernomen om genootschappen op te richten van de Patriottenpartij, veelal gepaard gaande met gewapende exercitie eenheden. 

In een boeiend artikel over een dergelijk voorbeeld in de dorpen Maarssen en Maarsseveen vertelt de historicus dhr. Joop Uppelschoten, gepubliceerd in 1987 in het Jaarboek Oud-Utrecht, getiteld Burgerwapening in Maarssen en Maarsseveen: opkomst en ondergang van een politieke beweging.

Overdracht van vaandels aan het exercitiegenootschap Tot Nut der Schuttery, 1786 (door Noach van der Meer (II), 1786) (© Rijksmuseum, Amsterdam)