artillerie.jpg

Honderden, zo niet duizenden Nederlanders die begin 19e eeuw emigreerden naar de Verenigde Staten raakten betrokken in de Amerikaanse Burgeroorlog. In dit geval was er geen sprake van vreemde krijgsdienst als zodanig, want eenieder had huis en haard verlaten om burger te worden van een ander land. Dat consequentie was om dan ook als militair deel te nemen in deze burgeroorlog, zij het aan de Union zijde of de Geconfedereerde zijde. Een algeheel onderzoek hiernaar is nog altijd niet bijeen gebracht, maar hier kunnen we wel het verhaal presenteren van Sake Kooistra. Hij nam dienst in een Wisconsin regiment, dat uiteindelijk deel zou uitmaken van de beroemde 'Iron Brigade'. 

Over het wel en wee van de veramerikaanste Silas Coster schreef dhr. Van der Giesen een artikel in 2017 in het historisch tijdschrift Fryslân, getiteld Schipbreukeling en oorlogsheld.