infanterie.jpg

Het 2e nummer van ons tijdschrift Mars et Historia komt binnenkort weer uit, met wederom aandacht voor diverse aspecten van de militaire geschiedenis van Nederland.

Ditmaal met de volgende artikelen:

  •     Een muzisch militair: kolonel Carl Vogel – Bas Hageman
  •     'Om Vrede Wille’. De houding van de schutterij tijdens de religieuze onrust in 1566 – drs. Eveline van der Pool
  •     Britse operaties op Java, de terugkeer van het KNIL en de komst van de KL, oktober 1945 tot juni 1946 – dr. P.C. Boer