f16.jpg

Aan het begin van de Tachtigjarige oorlog waren vele steden genoodzaakt hun verdedigingswerken te moderniseren. Stenen stadswallen werden vervangen door omwallingen van aarde met uitgebreide variaties om de vijand op afstand te houden. Uiteindelijk zou dit zeer specifieke systeem later bekend worden als het Oudnederlandse vesting stelsel.

Interessant is dat daar begin 17e eeuw ook onderwijs in werd gegeven, zoals door de hoogleraar Petrus van Schooten op de Leidse hogeschool. De historicus dhr. Reinders schreef een uitgebreid artikel over Schootens' theoretische werk Van de Fortificatie, en onderzoekt hoe actueel het werk destijds was op het gebied van vestingbouw. Lees diens artikel uit 1995, getiteld Van de Fortificatie.