kareldoorman.jpg

Nadat de geallieerde operatie Veritable in februari 1945 succesvol de Rijn in Duitsland was overgestoken, ontstond er ook de kans om het oosten en noorden van Nederland te bevrijden, wat op zichzelf niet een uitgemaakte zaak was. Niettemin stootten de Canadese troepen hier door, en bereide het 2e Canadese Legerkorps de mars richting het noorden voor. Naast de Canadezen werd de opmars ook ondersteund door de 1e Poolse Tankdivisie. 

Om het succes zo optimaal uit te buiten werden er ook in Drenthe Franse parachutisten (verbonden aan de Britse Special Air Service) ingezet om zo snel mogelijk belangrijke kruispunten en bruggen te bezetten. Over deze operatie Amherst schreef de historicus Schulten een beschouwend artikel in de Militaire Spectator in 1995, getiteld De laatste luchtlandingsoperatie in Nederland: in de schaduw van de overwinning.

Franse para's stijgen in voor operatie Amherst (© Alfred Robert Saak; ARS website voor battlefield tours)

Overigens verscheen er onlangs een nieuw boek over de inzet van de Franse parachutisten, zie hiervoor de volgende link naar onze boeksignaleringen!