f16.jpg

Dat het eerste beleg van Breda door de Spaanse veldheer Spinola succesvol was, is algemeen bekend en eenvoudig online na te lezen. Niet alleen konden de Spaanse troepen zo vanuit het Staatse Brabant weer steden in Holland makkelijker benaderen, maar uit een internationaal perspectief kon het de Spaanse kroon ook enorme voordelen opleveren. Hoe dan?

Wel, in Oost-Europa lag destijds het machtige en enorm grote rijk van de Pools-Litouwse Gemenebest, bestuurd door de katholieke koning Sigismund. Voor de opstandige Republiek was de graanhandel in de Oostzee, ook naar dit land, een vitale en financiële levensader om te overleven. Kon Spanje de Poolse koning hiertoe verleiden? Wellicht wel toen deze zijn zoon op een Europese educatie tour zond, waarbij de jonge prins Ladislas Brussel aandeed en werd uitgenodigd om de succesvol voortgaande belegering van Breda te bezoeken.

Hoe dat uitpakte is te lezen in een artikel van de historicus Paul Hulsenboom in het erfgoed tijdschrift In Brabant uit 2018, getiteld "De kanonskogels vlogen ons om de oren!" Het bezoek van de Pools-Litouwse kroonprins Ladislas Vasa aan het Beleg van Breda in 1624.