infanterie.jpg

De Vijfde Kruistocht (1213-1221) had als doel om de verloren stad Jeruzalem wederom in christelijke handen te krijgen, maar de strijdkrachten van de Koerdisch-islamitische krijgsheer Saladin bleken daarvoor te sterk. Het innemen van de vestingstad Akko in het heilige land mislukte en de kruisvaarders pasten een nieuwe strategie toe, door zich te richten op Egypte en daar een stevige voet aan de grond te krijgen en zo vanuit het zuiden op te marcheren. De stad Damietta in de Nijldelta werd belegerd en uiteindelijk ingenomen (1218-1219), zonder verder succesvol resultaat voor de militaire campagne. Bijzonder is dat hier aan o.a. Friese troepen deelnamen, waarover we al eerder berichten op deze website in 2016.

Maar hoe werden bij de verovering van Damietta vervolgens de heldendaden van een militair contingent Haarlemmers en graaf Willem I in dit epos verweven? Is er hier sprake van nep nieuws uit de latere kronieken van de Middeleeuwen!

Dat alles wordt beschreven en ontrafeld in een intrigerend onderzoek naar de bronnen en verzinsels door de historicus Moolenbroek in een artikel uit 2011 in het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, getiteld De ketting van Damietta, een Haarlems zaagschip en Willem I van Holland: over de wording en standaardisering van een kruistochtmythe.