infanterie.jpg

Om het imperialistische gezag over Nederlands-Indië te kunnen laten gelden, moest het Nederlandse (militaire) bestuur wel kunnen rekenen op de medewerking van de plaatselijke vorsten op alle eilanden. Niet voor niks werden er dan ook gedurende de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw vele expedities en oorlogen gevoerd. Zo ook in 1905 op Zuid-Celebes waar diverse lokale koninkrijken onderling hun conflicten uitvochten en geen geld afdroegen aan het centrale gezag in Batavia. Om dit de kop in te drukken werd in dat jaar een expeditie opgezet om o.a. de grootste verzetsleider, de radja van Boni, op te pakken.

Over deze expeditie schreef de historicus Heleen Pronk een uitgebreid en van veel bijzonder fotomateriaal voorzien artikel in het jaarboek Armamentaria (2006/2007), getiteld Militaire expeditie naar Zuid-Celebes 1905-1906: foto's, officieren en geschenken.