tank.jpg

In 1665 verging het vlaggenschip Eendragt tijdens de zeeslag bij Lowestoft door een direct schot in de kruitkamer, gevolgd door een enorme explosie. Enorme pech voor de Admiraliteit aan de Maze, welke voor het oude schip in 1664 al was begonnen met een vervanger op stapel te zetten. Dit zou de zeer beroemde Zeven Provinciën worden, waar op admiraal De Ruyter zou gaan varen.

Maar er was een probleem voor het nieuwe schip! De industrie in de republiek van geschuts- en klokkengieters kon de productie nauwelijks aan, en daarom zouden vele stukken geschut van de Eendragt overgebracht worden naar het nieuwe vlaggenschip. Dat kon nu niet meer door gaan. Hoe dat uiteindelijk werd opgelost, is te lezen in het artikel van dhr. Brinck, getiteld Geschut voor De 7 Provinciën.