vaandels.jpg

Op zijn blog onderhoudt dhr. Buwalda een bijzondere lopende serie van beschrijvingen van Friese kapiteins die gedurende de 16e en 17e eeuw in het Friesche Nassause Regiment hebben gediend. Hiermee volgen we niet alleen de levensbeschrijving van elk individu, maar krijgen we ook op persoonlijk niveau inzicht in de strijd gedurende de Tachtigjarige Oorlog.

Bekijk deze bijzondere collectie van inmiddels 50+ beschrijvingen op Blog van André.