tank.jpg

Gedurende de Eerste Wereldoorlog moest het Nederlandse opperbevel er alles aan doen, om tactisch en technisch bij te blijven met de strijdende partijen om de neutraliteit te kunnen waarborgen. Op het gebied van de luchtvaart bleek dat een enorme uitdaging, zonder eigen belangrijke industrie en het alternatief van geïnterneerde toestellen.

In 2010 schreef de militair historicus Wim Klinkert voor het tijdschrift Baltic security and defence review een artikel, welke we hier in pdf-formaat aanbieden, A matter of the most vital importance: military aviation in The Netherlands 1914-1920.

Franse Nieuport 21 in Nederlandse kleuren