kareldoorman.jpg

Terwijl in Frankrijk zich de Honderdjarige Oorlog afspeelt (1337-1453), voltrekt zich ook in de Lage Landen een zelfde erfopvolgingsstrijd die nog zelfs veel langer zou duren, namelijk van 1350 tot 1490! Deze staat beter bekend als de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, en laaide met diverse pauzes telkens weer op. Rond 1425 probeert Jacoba van Beieren nog eenmaal de erfopvlging in haar voordeel te bepleiten door in het graafschap Holland een machtsbasis te vormen rondom de steden Schoonhoven, Woerden en Gouda. Echter Filips III van Bourgondië, ook wel bekend als Filips de Goede, gaat zich met de strijd bemoeien om controle te krijgen over de graafschappen van Holland, Zeeland en Henegouwen.

Hoe ging hij die strijd aan, in een tijd waarin grootschalige oorlogen met beslissende veldslagen nog niet voorkwamen? Dat antwoord probeert dhr. Honig te geven in een artikel uit 1986 in het tijdschrift Skript door in te gaan op Filips strategie en tactiek gedurende de strijd van 1425 tot 1428, getiteld Strategie in de late Middeleeuwen; of het zonderlinge geval van de afwezige militaire genieën.