medailles.jpg

Wij verwelkomen U graag als nieuw lid!

De vereniging Mars et Historia geeft u de kans tot:

  • onderling kennis uit te wisselen over allerlei militair-historische zaken
  • het bijwonen en/of organiseren van bijeenkomsten, lezingen en activiteiten in verenigingsverband
  • deelname aan ons online forum
  • bijdragen leveren aan onze online rubriek Recent Onderzoek
  • ontvangst vier maal per jaar van ons tijdschrift Mars et Historia

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt € 39,50 voor leden in Nederland en € 42,- voor leden in het buitenland.

Rekening nummer Mars et Historia: NL 44 RABO 0147 8895 37. (Voor betalingen uit het buitenland is de BIC code: RABONL 2U). 

Bij het afgeven van een machtiging tot het automatisch innen van de contributie wordt € 2,50 korting verstrekt. 

Verenigingen en andere rechtspersonen kunnen ook lid worden van Mars et Historia.

Aanmelden als nieuw lid

U kunt zich aanmelden als nieuw lid middels het onderstaande contactformulier. Na aanmelding als nieuw lid ontvangt u de laatste aflevering van het kwartaalblad Mars et Historia. 

Aanmelden


qlform generator by ql.de